reanimacja białystok

GWO First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna

First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna Białystok
Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego i zgodnie z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.
  • Delegaci są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego „C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
  • Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.