manual handling białystok

GWO Manual Handling

Celem modułu transport ręczny BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie wykonywania obowiązków służbowych w sposób bezpieczny i rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego.
  • Delegaci są w stanie zidentyfikować te aspekty swoich zadań zawodowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśni/szkieletu.
  • Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk w zakresie ręcznego przemieszczania, w tym prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem.
  • Delegaci są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy urazów związanych ze złymi technikami ręcznego przemieszczania i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować podejście do ręcznej obsługi w środowisku turbin wiatrowych.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związane z ręcznym przemieszczaniem.